Jogi nyilatkozat

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A www.pecsivasar.hu egy interneten elérhető adatbázis. Az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása létrejöttével lehet az adatbázisból másolni vagy adatokat nyilvánosságra hozni, az engedély nélküli másolás illetve megjelentetés jogellenes cselekmény. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a www.pecsivasar.hu minden jogi eszközt bevet és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.

Adatvédelem

A www.pecsivasar.hu, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Felelősség

A www.pecsivasar.hu tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért nem vállal felelősséget, és nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A www.pecsivasar.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a weblappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a weblapon található információ alapján hozott egyéni/üzleti döntésből, jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom az üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a www.pecsivasar.hu szolgáltatásait igénybe vevő hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a hirdető minősül szolgáltatónak.